AMSTELVEEN PROEFGEMEENTE DEMENTIEZORG

Minister Hugo de Jonge van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Amstelveen aangewezen als proefgemeente voor betere Dementiezorg. Gemeente Amstelveen heeft daar hard haar best voor gedaan. Amstelveen neemt naast Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch deel aan dit grote vierjarige onderzoek.

De problematiek rond inwoners met dementie en hun naasten, zal de komende jaren steeds verder toenemen. Het ministerie van VWS wil daarom de dementiezorg verbeteren. Ook wil zij experimenteren met betere dementiezorg met name in en om het huis. Het ministerie verwacht dat in de loop van de tijd dan geld verschuift van de verpleegtehuizen naar de zorg in en om het huis.

Met dit dementieonderzoek zal bekeken worden hoe inwoners met dementie en hun naasten passende ondersteuning kunnen krijgen zodat zij langer op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. Hiertoe zullen proeven worden gedaan om te kijken of regels geschrapt kunnen worden en of er makkelijker met geld uit verschillende potten kan worden omgaan. De gemeente, de professor Anne-Mei The en de onderzoekers gaan in gesprek met mantelzorgers, casemanagers en andere betrokkenen in de zorg om goede experimenten te bedenken. Door deze aanpak komt er meer ondersteuning. Een inwoner kan nog mooie jaren hebben en een fijner leven met meer begeleiding. Inwoners kunnen dan ook langer thuis blijven wonen.

Lees meer over omgaan met dementie >