AGRESSIETRAININGEN EN COMMUNICATIE IN DE ZORG:

Training Agressie in de Zorg

In de zorg komen medewerkers met verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag in aanraking. Er kan sprake zijn van subtiel grensoverschrijdend gedrag zoals frustratie voortkomend uit angst. Maar ook van expliciete grensoverschrijdingen zoals dwingend en eisend gedrag. Lees meer…

Training Agressie bij Hersenschade

Onder “mensen met hersenschade” verstaan wij mensen met bijvoorbeeld psychiatrische ziektebeelden waaronder borderline, ADHD, mensen met verstandelijke beperkingen, mensen met een drugs- of alcoholgeschiedenis en combinaties hiervan. Er is vaak sprake van multiproblematiek. Lees meer…

Training Agressie bij Dementie

Agressie bij dementie ontstaat regelmatig doordat ouderen met dementie hun omgeving niet meer goed begrijpen. De medewerkers krijgen handvatten aangereikt waarmee ze gedrag in goede banen kunnen leiden en hoe ze op deze vorm van agressie het beste kunnen inspelen. Lees meer…

Training Communicatie in de Zorg

Een goede communicatie binnen afdelingen, tussen afdelingen en met de klant is de basis van samenwerking binnen een organisatie.  Het verbeteren hiervan geeft groei van zelfinzicht en zelfsturing bij medewerkers. Mensen weten elkaar te vinden en komen verder samen. Lees meer…

Heeft u interesse in deze trainingen?