Training – Agressie bij Dementie

Binnen deze training leren medewerkers agressie te zien als onvermogen van de dementerende door achteruitgang van de hersenen vanwege dementie. Agressie bij dementie ontstaat regelmatig doordat ouderen met dementie hun omgeving niet meer goed begrijpen. De medewerkers krijgen handvatten aangereikt waarmee ze gedrag in goede banen kunnen leiden en hoe ze op deze vorm van agressie het beste kunnen inspelen.

Agressie en dementie: hoort dat bij elkaar?

Voor veel mensen is de combinatie van agressie bij dementie is een vraagstuk. Mensen die voorheen als zachtaardig bekend stonden, kunnen zich plotseling agressief gedragen. Toch is dit een logisch gevolg van de situatie waarin zij terechtgekomen zijn.

Bij mensen met dementie gaan de hersenfuncties gestaag achteruit. Emoties zoals verdriet, blijdschap en boosheid worden als gevolg daarvan minder goed gereguleerd. Door vergeetachtigheid en oriëntatie problemen ontstaat gemakkelijk verlies van overzicht en grip op het bestaan. De wereld is niet langer voorspelbaar. Voor de oudere die dat besef nog heeft kan dat zeer frustrerend zijn.

Een zachte aanpak bij het verliezen van grip

De aanpak van agressie bij dementie is wezenlijk anders dan bij reguliere agressie. Wij richten ons bij deze training op het bevorderen van inzicht in wat er nog wel werkt in de hersenen van een dementerende, wat er niet goed meer werkt en hoe het werkt. Hierdoor ontstaat er begrip. Het volgende inzicht dat wij overbrengen, is dat de houding en de aanpak van de medewerker voor een belangrijk deel bepalend zijn voor hoe de dementerende op de ander en op de omgeving reageert. Agressie bij een dementerende is hierbij vooral een schreeuw om hulp die niet of niet goed begrepen wordt.

We werken in onze aanpak onder andere met de neurologische wetmatigheden zoals onderzocht en beschreven door geriater Anneke van der Plaats. Enkele belangrijke principes:

  1. De hersenen worden ingedeeld naar vier niveaus. Bij een dementerende zijn twee niveaus hiervan beschadigd of niet meer werkzaam met als gevolg forse functiebeperkingen.
  2. De dementerende is afhankelijk van zijn omgeving. Het doseren van prikkels is belangrijk.
  3. Het is ongunstig een dementerende te laten falen.
  4. Dementerenden kunnen impulsen, emoties en stemmingen niet meer goed reguleren/bedwingen.

Om een dementerende zo goed mogelijk te laten functioneren is het nodig om van deze principes op de hoogte te zijn.

Leerdoelen

In de training worden medewerkers bewust gemaakt van en leren werken met een drietal bejegeningstrategieën waardoor agressie wordt verminderd en voorkomen:

  1. Contact maken vanuit een zachte, kalme en voorspelbare manier.
  2. Doseren van de prikkels bij dementerende cliënten.
  3. Verleiden en belevingsgericht afleiden van de dementerende.

Werken met de principes betekent het aanpassen van de omgeving aan de dementerende om de stress zo min mogelijk te laten zijn. Daarmee sluiten zowel de medewerker als de organisatie beter aan op de problematiek van de dementerende.

Heeft u interesse in deze training?

Meer lezen over de werking van de hersenen bij dementie?

Ga direct naar één van onze andere trainingen