Training – Agressie bij Hersenschade

Binnen deze training krijgt de medewerker inzicht in hoe ‘anders’ de hersenen werken bij een cliënt met hersenschade en hoe je daar op kunt reageren waardoor dat de geraaktheid – en daarmee de agressie – verdwijnt.

Wat is hersenschade?

Onder “mensen met hersenschade” verstaan wij mensen met bijvoorbeeld psychiatrische ziektebeelden waaronder borderline, ADHD, mensen met verstandelijke beperkingen, mensen met een drugs- of alcoholgeschiedenis en combinaties hiervan. Door neurologische beperkingen (schade) werken de hersenen bij deze cliëntenpopulatie anders dan bij “normale” hersenen en kan er sprake zijn van multi-problematiek.

Escalatie doet aan beide kanten pijn

De invalshoek is anders dan bij reguliere agressie omdat er sprake is van complexe problematiek bij de cliënt en geraaktheid bij de hulpverlener. Bij deze cliëntenpopulatie kan er sprake zijn van multi-problematiek. Daardoor ontstaat er bij de cliënt gemakkelijk verlies van overzicht en grip op de situatie. De wereld is niet langer voorspelbaar. Dit kan zeer frustrerend zijn waardoor agressie kan ontstaan.

Deze agressie kan ook kwetsend zijn voor de medewerker omdat er op het persoonlijke vlak dingen worden geraakt. Door dit te onderzoeken en het een plek te geven komt er ruimte voor een professionele reactie.

Agressie ontstaat regelmatig doordat deze cliënten hun omgeving  even niet kunnen volgen. Het is dan een uitlaatklep om te kunnen omgaan met de situatie. Doordat de hersenen van mensen met neurologische beperkingen anders werken dan die van de doorsnee mens, is het best moeilijk om effectief te reageren. Medewerkers krijgen binnen deze training handvatten aangereikt hoe gedrag in goede banen kan worden geleid en hoe op agressie het beste op een duidelijke manier ingespeeld kan worden. Daarnaast wordt er gekeken naar eigen gedrag en de invloed hiervan op de cliënt.

Leerdoelen

Binnen de training richten wij ons op het bevorderen van inzicht in wat er wel werkt in de hersenen van een cliënt met neurologische beperkingen, wat er niet goed werkt en hoe het werkt. Hierdoor ontstaat er begrip.

In de training gaat de medewerker aan de slag met een drietal vaardigheden:

  1. Inzicht in hoe de hersenen werken bij een cliënt met neurologische beperkingen en hoe de omgeving hierop invloed heeft.
  2. Het grensoverschrijdende gedrag van de cliënt met neurologische beperkingen kunnen herkennen, observeren, plaatsen en dit kunnen de-escaleren.
  3. Bewustwording van de eigen houding en gedrag als persoon en als professional zodat agressie wordt voorkomen of omgebogen waarbij de eigen geraaktheid ook een plaats krijgt.

Hiermee vergroot de medewerker de persoonlijke effectiviteit binnen de communicatie met de ander.

Heeft u interesse in deze training?

Ga direct door naar één van onze andere trainingen