Trainingen – Communicatie in de Zorg

Binnen onze communicatietrainingen worden medewerkers vaardig in effectieve communicatie waarbij de belangen van alle partijen worden gerespecteerd en mensen elkaar bereiken.

Wat maakt een organisatie succesvol?

Iedere organisatie wil goede zorg leveren aan de cliënt. Een doordacht beleid, werken met kwaliteitscriteria en aandacht voor medewerkers zijn daarvoor goede ingrediënten. Ondanks dat kan het stroef lopen tussen mensen die met elkaar moeten samenwerken. Want het uiteindelijke fundament onder elk project is de juiste communicatie tussen zowel medewerkers, afdelingen onderling als met externen.

Waarom is communicatie in de zorg zo belangrijk?

In communicatie kan er veel mis gaan. Dat ervaar je als je niet gehoord wordt. Bijvoorbeeld wanneer iemand niet geïnteresseerd is in jouw verhaal of als iemand z’n mening wil doordrukken. Andersom gaat het ook mis als jij de non-verbale boodschappen van de ander niet oppikt of wanneer je niet merkt dat er een onderliggend belang speelt. Effectief communiceren maakt de zorg niet alleen meer productief, het zorgt er ook voor dat medewerkers meer tevreden zijn omdat ze zelf de regie kunnen pakken.

Vaardigheden voor effectieve communicatie

Een aantal vaardigheden zijn belangrijk bij effectieve communicatie:

 • Je verhaal helder kunnen doen
 • Kunnen luisteren naar de ander
 • Open vragen kunnen stellen
 • Samenvatten wat de ander heeft gezegd
 • Non-verbaal gedrag kunnen lezen
 • De emotie kunnen benoemen bij de ander
 • Onderzoeken wat de overeenkomsten en de verschillen zijn
 • Afspraken kunnen maken waar de ander mee uit de voeten kan

Hierdoor kunnen conflicten worden voorkomen en kan worden ruis worden opgelost. Wij bieden verschillende bouwstenen aan rondom communicatie in de zorg op het gebied van samenwerken, feedback geven, klantvriendelijk zijn, grenzen aangeven, gesprekstechnieken en regie nemen. In gesprek met u wordt de training samengesteld die past bij het vraagstuk van en het doel voor uw organisatie.

Leerdoelen

Elke communicatietraining heeft een thema dat aansluit op het organisatie vraagstuk/doel. Binnen de trainingen worden medewerkers ook altijd bewust gemaakt van en leren werken met een de volgende technieken:

 1. Luisteren, samenvatten en doorvragen (in de zorg is het vaak: “Luisteren en oplossen”).
 2. Helder en kort formuleren afgestemd op de ontvanger.
 3. Lezen van non-verbaal gedrag en hierop reageren.
 4. Bewust worden van de emotie van de ander en deze bespreekbaar maken.

Daarnaast wordt er ook gewerkt aan: het probleem laten waar het hoort, gezamenlijk aan de oplossing werken en tot heldere afspraken komen.

Heeft u interesse in een communicatietraining?

Ga direct naar één van onze andere trainingen