Training – Omgaan met Agressie in de Zorg

Binnen de training “Omgaan met Agressie in de Zorg” leert de medewerker grensoverschrijdend gedrag herkennen, de oorzaak te onderzoeken en er op in te spelen zodat het gedrag wordt omgebogen. 

In de zorg komen medewerkers met diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag in aanraking. Er kan sprake zijn van subtiel grensoverschrijdend gedrag zoals frustratie voortkomend uit angst, tot expliciete grensoverschrijdingen zoals dwingend en eisend gedrag, seksueel getinte opmerkingen en verbale agressie. De agressie komt over het algemeen van cliënten en bezoekers maar kan ook van collega’s komen.  Vele uitingen kunnen onder grensoverschrijdend gedrag vallen.

Onze definitie is: Zodra je je er onprettig bij voelt of de communicatie is niet effectief, dan is er iets aan de hand.

Wij werken binnen onze training “Omgaan met Agressie in de Zorg” met drie vormen van agressie:

  1. Frustratieagressie waarbij de agressie invoelbaar is
  2. Instrumentele agressie waarbij de agressie op de persoon wordt gespeeld om iets gedaan te krijgen
  3. Impulsieve agressie waarbij er sprake is van onverwacht agressief gedrag door neurologische problemen (pathologie)

Een conflict geeft schade

Een beginnend conflict kan zomaar escaleren omdat communicatie een situatie is waarbij doorlopend het principe “actie – reactie” speelt. Iemand zegt of doet iets of iemand kijkt boos en de ander reageert daarop, waarbij er altijd onderscheid is tussen vorm en inhoud.

Kijk eens naar de volgende drie voorbeelden.

  • Iemand vraagt je op een vriendelijke toon of hij even je leidinggevende kan spreken.
  • Iemand schreeuwt tegen jou dat hij NU je leidinggevende wil spreken.
  • Iemand zegt op allervriendelijkste toon tegen je dat hij NU je leidinggevende wil spreken.

Op alle drie de vragen zul je weer anders moeten reageren omdat de vorm steeds wisselt maar de vraag (inhoud) hetzelfde is. Niet alleen de inhoud doet iets met je maar ook de wijze waarop iemand iets zegt. Wij leren medewerkers om de vorm van de agressie te herkennen zodat ze weten wat ze moeten doen: begrip tonen, begrenzen of zichzelf beschermen.

Leerdoelen

In de training wordt vooral aandacht besteed aan de drie vormen van ongewenst gedrag waardoor de medewerker deze leert te herkennen en leert dit op een positieve manier te beïnvloeden.

In de training gaat de medewerker aan de slag met een drietal vaardigheden:

  1. Leren inschatten en ombuigen van ongewenst gedrag, waardoor de medewerker situaties meer in eigen hand kan houden.
  2. Inzicht in waar en wanneer men grenzen stelt en hoe men dit op een zorgvuldige manier kan doen;
  3. Het bewust zijn van eigen gedrag en dit te kunnen inzetten om de situatie positief te beïnvloeden.

Hiermee vergroot de medewerker de persoonlijke effectiviteit binnen de communicatie met de ander.

Heeft u interesse in deze training?

Ga direct naar één van onze andere trainingen