COACHING BINNEN DE ORGANISATIE

Naast onze agressietrainingen, bieden wij ook coaching binnen de organisatie aan gericht op het middenkader en beoogde agressiecoaches.  Er kan veel spelen in de samenwerking binnen een organisatie of afdeling. Niet alle partijen gaan altijd soepel met elkaar door één deur. Daarom is er soms meer nodig dan alleen een training. Binnen de coaching krijgen leidinggevenden en beoogde agressiecoaches tools om belemmerende patronen binnen de organisatie en de afdeling omvormen te naar effectieve geweldloze communicatie. Hierdoor verankert de agressietraining binnen de organisatie.

WAAROM VIA ONS?

Werken met een coach van Agressie in de Zorg kan een groot verschil maken  voor coaching binnen de organisatie. Omdat we tijdens de training regelmatig persoonlijke verhalen horen van de deelnemers en een inkijk krijgen in de organisatie kunnen we snel en goed aansluiten op de vragen die er leven.

Het inzetten van coaching is iets wat je weloverwogen doet. Je laat, als bedrijf of als individu, de coach als het ware binnen. Daar past zorgvuldigheid bij.

WERKWIJZE COACHING BINNEN DE ORGANISATIE

Uw visie staat centraal. Dat is het vertrekpunt en van daaruit onderzoeken we wat voor u en uw omgeving werkt, wat bij u past en wat u wilt ontwikkelen. Onze aanpak is er op gericht dat bestaande kwaliteiten binnen het team versterkt worden met nieuwe inzichten. Een win-win dus. Om dit te kunnen doen, werken we van binnen naar buiten: eerst er achter komen wat voor u klopt en dan de vertaalslag maken naar de omgeving.

Onze aanpak zorgt ervoor dat u uw eigen koers bepaalt en, waar nodig, een andere weg met uw organisatie kunt inslaan. Respect en integriteit zijn hierbij belangrijke aspecten.

Heeft u interesse in agressiecoaching binnen uw organisatie?

Juist meer lezen over personal coaching individueel?