ONZE AANPAK

Onze aanpak kenmerkt zich door een zorgvuldige analyse van wat de organisatie, waar het om gaat, nodig heeft. Voor iedere vraag leveren we maatwerk zodat je deelnemers zich herkennen in de casuïstiek, geboeid blijven door de afwisselende werkvormen en met plezier zich nieuwe kennis eigen maken. We horen regelmatig:

 “Ik zag erg op tegen de training maar de dag is omgevlogen!”

DRIE BASISVOORWAARDEN VOOR EFFECTIEF TRAINEN

Naast een doordacht en effectief trainingsprogramma voor onze trainingen, ligt ons onderscheidend vermogen in drie basisvoorwaarden:

  1. Wij werken alleen met casussen van de organisatie/afdeling waarvoor we een opdracht doen. Dit vergroot de herkenbaarheid en de betrokkenheid enorm wat het leerrendement versterkt.
  2. Voor ons staat veiligheid binnen de groep voorop.We werken vaak met gemêleerde groepen uit verschillende takken van de organisatie. Mensen die elkaar niet kennen, trekken een hele dag met elkaar op. Dan werkt de Top-Tip-Top-aanpak erg goed waarbij je de groep uitnodigt om hierin mee te doen. Aan het eind van de training zien we naast het leerrendement ook versterking van de groepscohesie.
  3. Een bewezen voorwaarde voor het opnemen van nieuwe informatie is het hebben van plezier. Ons programma kenmerkt zich door afwisseling, theater (trainingsacteur) en humor waardoor we vaak horen dat de dag omvliegt en er daarnaast ook vooral veel kennis en vaardigheden worden eigengemaakt.

Verder is privacy voor ons erg belangrijk. Alles wat er binnen de groep naar boven komt aan persoonlijke verhalen, blijft wat ons betreft ook binnen de groep. Dit verwachten wij ook van onze deelnemers.

ONZE ERVARING IN TRAINEN

We zijn gewend om zowel binnen grote als kleine organisaties effectief omgaan met agressie te trainen. We trainen momenteel onder andere cyclisch 800 medewerkers (alle afdelingen) binnen een algemeen ziekenhuis, 170 orthopedagogen en psychologen binnen een onderwijs gerelateerde instelling en 120 bedrijfsartsen binnen een landelijke ARBO organisatie. Maar ook verzorgen we trainingen voor bijvoorbeeld ook afdelingen binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, medewerkers van een zorgboerderij en 25 medewerkers van een kleinschalig dementieproject.

Meer weten over onze aanpak?