Visie en missie

De laatste jaren is er een duidelijke stijging waarneembaar van agressie-incidenten in de zorg. Onderzoek wijst uit dat meer dan de helft van de medewerkers in de zorg met agressie te maken krijgt (Centraal Bureau voor Statistiek, zie ook Oorzaken van Agressie).

Daarbij gaat het niet alleen om duidelijke vormen van agressie zoals schelden of hulpverleners het werk onmogelijk maken. Ook op kleinere schaal vormt agressie in de zorg een probleem zoals eisende, manipulatieve, dwingende, seksueel getinte of denigrerende opmerkingen.

De trainingen van Agressie in de Zorg:

agressie uit de zorg!

Van agressie in de zorg is sprake wanneer grenzen worden overschreden. Soms wordt het uiterste van een medewerker gevraagd. Het lijkt vaak makkelijker om te vechten of te vluchten dan om te ontwapenen terwijl dat over het algemeen meer oplevert.

Onze visie en missie

Wij geloven in duidelijke en geweldloze communicatie waardoor de medewerker de regie weer krijgt. Dit is vooral belangrijk in een dienstverlenend beroep, waar men vaker met dezelfde cliënten te maken heeft en er sprake is van een duurzaam contact.

Wij van Agressie in de Zorg hanteren, binnen onze trainingen, een aanpak die erop gericht is om als mens en als team krachtiger te worden. In onze trainingen gaan we verder dan vaardigheden alleen, we kijken ook naar wat de hulpverlener zelf nodig heeft om anders te kunnen reageren. Dit maakt onze trainingen voor de zorg op de lange termijn effectiever dan andere trainingen.

Agressie in de Zorg heeft een effectief antwoord op grensoverschrijdend gedrag en agressie heeft . Hierdoor komt er weer ruimte voor uw eigenlijke doel: kwalitatief goede zorg bieden.

Heb je vragen over onze trainingen?