REVIEWS VAN ORGANISATIES

Om een beeld te krijgen van onze trainingen en hoe deze worden beleefd door de organisaties waarvoor we werken, hieronder een aantal reviews.

Training Omgaan met Agressie in de Zorg

De vraag van ziekenhuis Nij Smellinghe was: “Train ons verpleegkundig personeel in omgaan met ongewenst gedrag.” Inmiddels verzorgt Agressie in de Zorg al vier jaar communicatietrainingen voor onze medewerkers.

De aanpak van Agressie in de Zorg is als volgt ervaren. Agressie in de zorg biedt hoogkwalitatieve trainingen aan ons personeel, in omgaan met ongewenst en agressief gedrag. Ons personeel ervaart de trainingen als zeer zinvol, omdat er gewerkt wordt met voorbeelden uit de eigen praktijk. Door de ervaringen nog  een keer te beleven, met een trainersacteur, voelen de medewerkers waar ze zelf invloed hebben op ongewenst gedrag van anderen. Het gaat verder, en is meer dan alleen kennisoverdracht. Door te voelen en te ervaren leren mensen meer, sneller en doen ze er na de training ook meer mee. Door de wijze waarop Rina de training geeft en begeleidt, creëert zij een veilige sfeer voor mensen, waarin mensen zich kwetsbaar durven op te stellen. Het gemiddelde cijfer wat onze mensen deze training geven is boven de 9, dat zegt zeker wat.

Daarnaast kan Rina goed schakelen tussen de ervaringen die zij uit de training haalt en de signalen die zij oppikt over onze organisatie. Ze heeft een goeie en frisse kijk op bedrijven en organisaties en weet de praktijkervaring goed te vertalen naar de organisatiedoelstellingen. Dit maakt haar tot een hele prettige sparring-partner over dit thema in onze organisatie.

Training Omgaan met Agressie bij Hersenschade

Rina van Agressie in de Zorg wist heel goed aan te sluiten bij ons team én de doelgroep waarmee wij werken. Ze had haar training zo geschreven dat deze naadloos aansluit bij de situaties waar wij mee te maken krijgen. Ze voelde de groepsdynamiek goed aan, kon hierin sturen en liet ieder persoon in zijn/haar waarde. De training was leerzaam, indrukwekkend, confronterend, maar vooral heel erg opbouwend. We begrijpen conflicten beter, kunnen er beter op reageren en kunnen elkaar ondersteunen.

Zorgmanege HartenHoeve is een plek waar allerlei mensen samen werken, wonen en leven. De bewoners en deelnemers die hier komen hebben vaak een combinatie van een verstandelijke beperking met daarbij  een psychische beperking zoals een hechtingsstoornis, autisme, ADHD of borderline. Als professionals lukt het ons goed om te werken met deze bijzondere mensen, maar soms zijn er gebeurtenissen die je echt kunnen raken. Als een bewoner heel boos wordt en daarbij verbaal, en soms zelfs fysiek, agressief wordt, doet dat iets met je. Het is goed om met elkaar te kijken naar deze momenten en open te praten over wat het met ons doet. Daarnaast is het goed om te leren waar agressie en boosheid vandaan komt en hoe wij als professionals daar adequaat op kunnen reageren. Ik zal deze training zeker aanbevelen voor alle zorgaanbieders.

Training Omgaan met Agressie in de Zorg

Binnen het Regionaal Instituut Dyslexie Dyscalculie (RID) was behoefte om op een effectieve manier met grensoverschrijdend en agressief gedrag van ouders van cliënten om te leren gaan. Er is nooit sprake geweest van heftige agressie, maar het RID vindt het wel belangrijk dat medewerkers onderscheid kunnen maken tussen de verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag en agressie en dat, mocht het zich in welke mate dan ook voordoen, zij adequaat hierop kunnen reageren.

Rina van der Meulen en de acteur wisten met de training volledig aan te sluiten bij onze doelgroep en sloten goed aan bij de persoonlijke leerdoelen van de medewerkers (orthopedagogen en psychologen). Iedereen heeft kunnen oefenen met een ingebrachte casus, waardoor meerdere scenario’s aan bod zijn gekomen en  iedereen specifieke vaardigheden heeft kunnen vergroten. Alhoewel het voor veel medewerkers spannend was om zich kwetsbaar op te stellen, hebben zij de rollenspellen als zeer zinvol ervaren. Er is geleerd hoe je bewust grensoverschrijdend gedrag en agressie kunt herkennen, hoe je dit kunt aankaarten en hoe je hierop invloed kunt uitoefenen. De training heeft ons hierin inzicht gegeven, maar ook zeker overtuigingskracht en de vaardigheid om op verschillende manieren op dat gedrag te kunnen reageren. Agressie in de Zorg heeft inmiddels twaalf vestigingen van ons getraind.

Training Omgaan met Agressie bij Dementie

De aanleiding om Rina te benaderen voor een training was een bewoner die erg agressief was bij benadering. Zelf hebben we natuurlijk eerst het gedrag van deze bewoner geanalyseerd. Maar vaak als we dachten de juiste benadering gevonden te hebben, liep het toch weer mis. Veel medewerkers zochten naar de juiste klik, maar het was moeilijk deze te vinden.

De aanpak waarmee Rina zich onderscheidt sprak mij direct aan. Het uitspelen van situaties maakte veel zaken helder; de benadering, het contact maken, de machteloosheid van zowel de bewoner als de medewerker…. Prachtig! Ik denk zelfs dat we in de dagelijkse zorg voor de bewoners bewuster zijn van ons gedrag en hierdoor veel incidenten voorkomen. Ook de acteur deed zijn werk uitstekend. Hij speelde de rollen met verve en was daarbij niet overdreven. Het voelde zo echt. Het was ook fijn dat er ingegrepen werd als medewerkers zich in een bepaalde situatie niet prettig voelden, omdat het wat te direct was of omdat ze het even niet meer wisten. Vooraf werd er nogal opgezien tegen de inzet van een acteur, maar dat was echt niet nodig, dit was de ideale manier om zaken duidelijk te krijgen.

We hebben veel aan de training gehad. We hebben meer handvatten gekregen om om te gaan met moeilijk gedrag. Rust, contact maken, warmte uitstralen. In de eerste seconden kun je al heel veel winnen. Helaas was de betreffende bewoner net overleden toen we de training volgden, maar ik weet zeker dat we zo weer terug kunnen vallen op het geleerde in een volgende situatie.

Training Omgaan met Agressie bij Hersenschade

Onze vraag aan “Agressie in de Zorg” was meer inzicht te creëren bij medewerkers omtrent agressie: wat voor verschillende soorten agressie bestaan er en hoe kan je hier als professioneel op een juiste manier mee om gaan. Onze organisatie is vooral gericht op mensen met Hersenschade die zelfstandig wonen (verstandelijke beperkingen, psychiatrische ziektebeelden en combinaties hiervan).

Het heeft de medewerkers een stuk bewustwording en inzicht in agressie opgeleverd. Men weet nu eigen grenzen aan te geven en deëscalerend te werk te gaan waarbij de client centraal blijft staan.

Rina en de acteur zijn enthousiast, hebben kennis en voegen in bij de groep waar zij mee trainen. Wij zijn erg enthousiast en hebben veel aan hun bijdrage gehad. Dank je wel Rina voor de goede trainingsdagen waar veel bewustzijn is gecreëerd  bij onze medewerkers!!

Training Omgaan met Agressie bij Hersenschade

We wilden als groep begeleiders leren hoe te handelen in situaties waarin kinderen verbaal en non-verbaal agressief zijn.

We werden ons, door het trainingsteam van Agressie in de Zorg, bewust gemaakt van de stappen die je kunt nemen en wat het effect is als je de theorie in de praktijk brengt in een rollenspel met een actrice. De actrice en Rina samen konden zich goed inleven in de situaties die we mee namen van de werkplek. Het voelde goed om de opdrachten uit te voeren in een groep van 9 personen.

We hebben wat we hebben geleerd aan de collega’s doorgegeven en herinneren elkaar aan de stappen en wat we verder geleerd hebben. Tijdens het begeleiden van de groep kinderen op onze zorgboerderij levert het sneller rust en minder discussie op en dit is voor iedereen prettiger.

Training Omgaan met Agressie in de Zorg (2014)

Nij Smellinghe vroeg een training voor medewerkers die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Er moest ruimte zijn voor ervaren en fysiek verweer.

Rina  van der Meulen oriënteerde zich uitgebreid  op de behoeften van medewerkers. Agressie in de Zorg bood een training met theorie en modellen van de TA, waarin medewerkers  leren om invloed uit te oefenen op grensoverschrijdend  gedrag. 120 medewerkers hebben de 2-daagse training gevolgd. Ze geven aan veel aan de training te hebben: “we kregen concrete handvatten,  konden ervaren en oefenen, voelden herkenning en erkenning in een veilige leeromgeving”. Grensoverschrijdend gedrag is uit de taboesfeer gehaald en wordt veel meer besproken. Agressie in de Zorg denkt mee over borging op de werkplek. De contacten met de trainers gaan zeker door.