TIPS RONDOM DEMENTIE – ACHT PRINCIPES

Er is, als gevolg van onderzoek, steeds meer bekend over de werking van onze hersenen. Anneke van der Plaats, geriater, heeft de nieuwe inzichten van de hersenkunde toegepast in de dementie. Haar kennis is hier verwoord door Bob Verbraek en zij heeft zelf nog enige aanvullingen daarop gedaan.

Hoe neemt iemand de omgeving in zich op en hoe verwerkt iemand deze prikkels uit die omgeving?

We kunnen tegenwoordig antwoord geven op deze vragen. Door deze nieuwe inzichten snappen we ook steeds beter hoe de hersenen van een dementerende werkt. Daardoor hoeven we in de omgang met de dementerende geen trucjes, kunstjes of handigheidjes te gebruiken. Omdat we nu kunnen achterhalen waar de oorzaak van complex gedrag kan liggen en kunnen we bedenken hoe we hier professioneel mee om kunnen gaan. Ook is het opvallend dat bij hersenbeschadigingen, zoals bij dementie, CVA, een trauma of de ziekte van Parkinson, er wat betreft hersenprocessen, veel meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Bij al deze ziekten spelen dezelfde principes ofwel neurologische wetmatigheden. Het gaat immers steeds om beschadigingen van de hersenschors. Deze principes leggen we hieronder uit en we spitsen ze toe op dementie wat zal resulteren in tips rondom dementie.

ACHT PRINCIPES BIJ DEMENTIE

  1. Er is een indeling van de hersenen naar vier functielagen en de bijhorende functies.
  2. De dementerende is afhankelijk van zijn omgeving.
  3. Bij dementerenden is het doseren van prikkels belangrijk.
  4. Het is ongunstig om een dementerende te laten falen.
  5. Het geheugen bestaat uit plaatjes.
  6. Externe prikkels kunnen bij dementerenden doelgerichte bewegingen bevorderen.
  7. Dementerenden kunnen impulsen, emoties en stemmingen niet meer bedwingen.
  8. Dementerenden hebben minder behoefte aan slaap en meer behoefte aan dutten en veel licht overdag.

Meer lezen over het eerste principe: de functielagen?

Wil je het gehele artikel ontvangen?

Ga naar onze trainingen